TOBOT: 机器人军团的攻击

극장판 또봇: 로봇군단의 습격

Tobot Movie: Attack of Robot Force

2017

未录入

이달,고동우

하룡이 신경선 이현

2017-04-27

全集

  东森YoYo台最热门卡通《机器战士TOBOT》首度登上大银幕!邪恶博士来袭,竟然将所有人都变成了机器人大军。爸爸陷入危险遭到控制,主角们与机器战士们合作,努力击退机器人大军!                        

正在热播
评论区
随便看看